VISIA tham dự Hõi thảo về tính cạnh tranh trong thiết kế tại Kuala Lumpur

Ngày 22/10/2018 , tại Kuala Lumpur thủ đô Malaysia , có tổ chức một cuộc hội thảo tầm quốc gia với đầu đề “Competitiveness of Shipbuilding through Design” -Tính cạnh tranh cùa công nghiệp đóng tàu thông qua việc thiết kế” . Nhận lời mời của Ban Tổ chức, Hội Đóng Tàu Việt Nam VISIA đã cử một đoàn đại biểu tham dự gồm 8 thành viên trong đó có đại diện 4 công ty thiết kế tàu thủy là Việt Hàn, Vitechco, Vimatech , Uniship, một thuyết trình viên là kỹ sư Lê Lộc với trưởng đoàn là kỹ sư Đỗ Thái Bình . Hội thảo đã nghe những kinh nghiệm của tổ chức TDA (viết tắt Technology Depository Agency Berhad ) , một cơ quan nhà nước Malysia , thuộc Bộ Tài Chính nhằm điều hành các chương trình cộng tác công nghiệp ICP , đã phối hợp tốt các hoạt động dân sự và quốc phòng, huy động sức mạnh nội tại, tiết kiệm ngoại tệ. Trường Công nghiệp Hàng hải MIMET thuộc Đại học Kuala Lumpur UniKL có một loạt báo cáo với nhiều kinh nghiệm đáng quý . Hội thảo cũng nghe các kinh nghiệp phát triển công nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc, Indonesia và đặc biệt , những kinh nghiệm của Việt Nam qua bản trình bày của kỹ sư Lê Lộc . Mặc dù thời gian eo hẹp, Hội VISIA đã gặp mặt , thảo luận để tiếp tục thắt chặt quan hệ với trường MIMET và Hiệp hội Đóng tàu MalaysiaNSMT Flyers 4

Hội thảo Quốc gia
Hội thảo Quốc gia

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY