Đóng

Tin tức

Hội nghị lần thứ 19 Nhóm Quản lý kỹ thuật Hiệp hội các tổ chức Đăng kiểm châu Á

Với vai trò chủ tịch Hiệp hội các tổ chức Đăng kiểm châu Á (ACS) năm 2019, ngày 13-14/3/2019, Cục Đăng kiểm Việt Nam , thành viên chủ chốt của VISIA đã  chủ trì Hội nghị thứ 19 Nhóm Quản lý kỹ thuật (TMG19) thuộc Hiệp hội Đăng kiểm châu Á (ACS) tại Hà Nội . Cuộc họp được tiến hành tại khách sạn Melia , do Ông Phạm Hải Bằng, Trưởng phòng Tàu biển của VR , chủ tịch của TMG19 , chủ trì với sự có mặt của tất cả các thành viên TMG và Thư ký , Giám đốc kỹ thuật của ACS