Close

Membership

Membership

Group member

TT Name Address
1 Nhà Máy Hải Minh Nhà Bè Tp HCM

Member

ThS Trần Kỳ Hình Cục Đăng Kiểm
KS  Hoàng Hùng VISIA-
TS NGND Lương Công Nhớ Phó Chủ tịch
KS Đỗ Thành Hưng Phó Chủ tịch. Trưởng ban Tổ chức
ThS Nguyễn Vũ Hải Phó Chủ tịch.Trưởng ban Đối ngoại
KS Phan Tử Giang Phó Chủ tịch
KS Đỗ Thái Bình Phó Chủ tịch