Viện Nghiên cứu Hàng hải Hà Lan MARIN gặp gỡ VISIA

Ảnh tiêu biểu : MARIN chụp ảnh kỷ niệm với VISIA . Từ trái qua phải : KS , ThS Trần Xuân Dục, Giám đốc Công ty Thiết kế SESCO, Ông Wytze de Boer giám đốc dự án, KS Đỗ Thành Hưng, Phó Chủ tịch VISIA; Ông Erik Rotteveel giám đốc  của Marin MARIN và […]