Đóng

Tin tức

Cuộc gặp gỡ CAJS và Xưởng Murakami tại Sea Asia Singapore

CAJS là tên viết tắt của Cooperative Association of Japan Shipbuilders tức là Hiệp hội Hợp tác các Xưởng Đóng Tàu Nhật Bản , một tổ chức được thành lập vào năm 1959 , tới nay đã có trên 60 thành viên . Từ khi thành lập, CAJS đã đẩy mạnh việc hiện đại hóa […]

Hoạt động của VISIA tại Malaysia và Singapore

Thực hiện chủ trương của Hội  Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA), tăng cường công tác đối ngoại, tìm kiếm các hợp tác quốc tế, ngay sau Triển làm Inmex tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn VISIA các kỹ sư gồm Đỗ Thái Bình, Lê Lộc, Bùi Ngọc Thuận đã thực hiện một chuyến […]