Hoạt động các cấp

Hoạt động các cấp

Vietship 2016 thu hút 130 công ty trong lĩnh vực đóng tàu

Việt Nam là quốc gia có vị trí địa lý hàng hải quan trọng, nơi có nhiều tuyến hàng hải đi qua và là...