An02

Program02
Đón tiếp sĩ quan và thủy thủ đoàn thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm hữu nghị cảng Tiên Sa, Đà Nẵng năm 2014