Register

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP VISIA
HỘI KHKT CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

Đăng kí theo mẫu đơn pdf (download tại đây) rồi gửi email về hộp thư :tochuc@visia.com.vn

hoặc đăng kí theo form sau